Werksessies sociale teams


Voor een gemeente houden we telefonische interviews met consulenten, twee online sessies met de consulenten jeugd en organiseren we een integrale teamdag voor het sociaal team.

De gemeente heeft te maken met een stijging van de uitgaven in het sociaal domein (jeugd) en veronderstelt dat de werkwijze van de sociale teams een belangrijke rol speelt in het terugdringen van de kosten. Hierbij gaat het voornamelijk om de rollen en verantwoordelijkheden van de consulenten met het oog op doorontwikkeling.

De consulenten zijn de afgelopen periode aan de slag gegaan met aanbevelingen op basis van twee onderzoeken van bureau HHM. De gemeente wil met hen stilstaan in hoeverre de aanbevelingen voldoende zijn geïmplementeerd en geborgd in de praktijk. Daarnaast wil de gemeente ook met de consulenten vooruitkijken.

Opdrachtgever:
Gemeente in Gelderland

Einddatum (verwacht):
oktober, 2020

Projectleider:
Stacey Hulst

Adviseur(s):
Maartje Hanning

Tag(s):
Innovatie, ontwikkeling
Overige sectoren