Verdiepend onderzoek sociaal domein


Op verzoek van een gemeente in Gelderland voeren wij - als vervolg op de quickscan die wij eerder hebben uitgevoerd - een verdiepend onderzoek uit naar het sociaal domein. Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen:

  • Onderzoek naar oorzaken van stijgingen bij bepaalde producten (Wmo en jeugd) en zicht krijgen op de mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden om stijgingen om te buigen.
  • Onderzoek naar een gewenste dataset managementgegevens Wmo en jeugd. De gewenste dataset moet helpen om sneller en adequater bij te sturen.
  • Verkennen van mogelijkheden om strakkere kaders te formuleren om jeugdhulp toe- of af te kunnen wijzen.

Opdrachtgever:
Gemeente in Gelderland

Einddatum:
maart, 2021

Projectleider:
Albertus Laan

Adviseur(s):
Abigail Heijenga Annika van de Belt

Tag(s):
Jeugdzorg
Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening
Transformatie
Wmo-brede zorg (welzijn)