Training gesprekstechnieken Wmo-consulenten


Een gemeente implementeert het Normenkader Huishoudelijke Hulp. Naar aanleiding daarvan hebben de consulenten aangegeven dat zij het normenkader helder en overzichtelijk vinden, maar dat ze zich zorgen maken over de weerstand bij inwoners wanneer de consulenten volgens dit kader gaan herindiceren. De consulenten hebben behoefte aan een training gesprekstechnieken waarbij de focus ligt op het omgaan met weerstaand bij de inwoners.

Daarnaast is het al langer een wens van de afdeling Zorg om een training te volgen op het vlak van gesprekstechnieken waarbij actief wordt ingezet op eigen kracht van de inwoner. We bundelen het omgaan met weerstand en inzetten eigen kracht in één training.

Opdrachtgever:
Gemeente in Drenthe

Einddatum (verwacht):
november, 2020

Projectleider:
Chantal IJland Maartje Hanning

Tag(s):
Innovatie, ontwikkeling
Transformatie
Wmo-brede zorg (welzijn)