Training en inrichting en casus- en procesregie


Wij richten in opdracht van een gemeente in Brabant een escalatiemodel in waarbij zorg en veiligheid worden verbonden. Dit doen we met de kapstok Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE).

Na de inrichting van het AVE-model houden we een implementatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst is bedoeld voor bijvoorbeeld beleidsadviseurs in het sociaal domein en het veiligheidsdomein, professionals van gebieds- of wijkteams, belangrijke ketenpartners en het college van B&W.

Naast het inrichten van het escalatiemodel trainen we medewerkers in de rol van casus- en procesregisseur.

Opdrachtgever:
Gemeente in Brabant

Einddatum (verwacht):
september, 2021

Projectleider:
Mieke Looman

Adviseur(s):
Nelleke Dijk Roelieke Hilhorst

Tag(s):
Jeugdzorg
Ketenzorg
Overige sectoren