Strategische HR-agenda voor het gedwongen kader


Twee samenwerkende regio’s willen met ketenpartners een strategische HR-agenda opstellen voor het werven en behouden van medewerkers in het gedwongen kader (RvdK, GI, VT’s). De uitdagingen als het gaat om werving en behoud van medewerkers in het gedwongen kader is urgent en complex. Het continue moeten veranderen door transitie en transformatie vraagt veel van werkgevers en professionals.

Door ondersteunend, versterkend en aanjagend te werken op bestaande ketenpartner-specifieke initiatieven en organisatie-overstijgende oplossingen, werken we aan een uitvoerbare strategische HR-agenda met een provinciebreed draagvlak.

Opdrachtgever:
Samenwerkende regio's

Einddatum (verwacht):
juli, 2021

Projectleider:
Albertus Laan

Adviseur(s):
Roelieke Hilhorst

Tag(s):
Advies, coaching, projectleiding, veranderingsmanagement
Jeugdzorg
Wmo-brede zorg (welzijn)