Procesbegeleider lokale en regionale inkoop jeugdhulp


Om tot een goed inkoopadvies voor de jeugdhulp vanaf 2021 te komen hebben de regionaal samenwerkende gemeenten een Uitvoeringsagenda Inkoop Jeugdhulp vastgesteld.

Daarbij moet antwoord gegeven worden op de vraag welke zorg en ondersteuning gemeenten gezamenlijk willen inkopen en wat lokaal moet worden ingekocht.

Wij zijn gevraagd om dit proces te begeleiden.

Opdrachtgever:
Gemeente in het Noorden van het land

Einddatum (verwacht):
juni, 2020

Projectleider:
Albertus Laan

Adviseur(s):
Eline Lubbes

Tag(s):
Advies, coaching, projectleiding, veranderingsmanagement
Jeugdzorg
Transformatie