Presentaties gemeenteraden over positionering Veilig Thuis


Voor een regio van samenwerkende gemeenten voerden wij een onderzoek uit naar het beleggen en borgen van de taken van een Veilig Thuis-organisatie. In het onderzoek gingen we na hoe de wettelijke taken van Veilig Thuis zich verhouden tot de wensen en eisen van de gemeenten, in het licht van de bredere ontwikkelopgave van de keten rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervoor bestudeerden we documentatie en voerden we gesprekken met betrokken partijen. Met hen spraken we over (de oorzaken van) de knelpunten die zich voordoen in de huidige situatie. Daarnaast onderzochten we of de begroting van Veilig Thuis past bij de huidige omvang van de dienstverlening. Op basis hiervan stelden we scenario’s op voor het in de toekomst beleggen en borgen van de taken van de Veilig Thuis-organisatie, waarna we de voor- en nadelen van de scenario’s ten opzichte van elkaar wogen.

Opdrachtgever:
Samenwerkende gemeenten

Einddatum:
april, 2021

Projectleider:
Albertus Laan

Adviseur(s):
Nelleke Dijk

Tag(s):
Jeugdzorg
Ketenzorg