Presentatie jeugdzorg politieke markt

Op verzoek van een grote gemeente verzorgen wij een presentatie over het huidige jeugdzorgstelsel, met aandacht voor de diversiteit in financieringsstromen, de verschillende toegangspoorten en de onderliggende problematiek van kinderen, jongeren en opvoeders.


Op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor bijna alle vormen van jeugdzorg. Deze taken zijn nu sterk verkokerd georganiseerd. De decentralisatie van de jeugdzorg is voor gemeenten dan ook een complexe opgave. Veel gemeenten hebben in 2012 een visie ontwikkeld. In 2013/2014 moeten zij de vertaalslag maken naar het stelselontwerp, ofwel: hoe ziet het nieuwe jeugdzorgstelsel er in 2015 uit? Met aandacht voor het besturingsmodel, de inkoopstrategie, het toegangsontwerp en aanbodinnovatie. Een grote gemeente wil de gemeenteraad informeren over hoe het huidige jeugdzorgstelsel is georganiseerd, zodat hiermee rekening kan worden gehouden bij het ontwerpen van het nieuwe jeugdzorgstelsel. Op verzoek van deze gemeente verzorgen wij de presentatie over het huidige jeugdzorgstelsel, met aandacht voor de diversiteit in financieringsstromen, de verschillende toegangspoorten en de onderliggende problematiek van kinderen, jongeren en opvoeders.

Opdrachtgever:
gemeente Deventer

Einddatum:
Lopend project

Tag(s):
Jeugdzorg