Op weg naar toekomstbestendige zorg Waddeneilanden


In 2019 hebben we samen met ambtenaren van de Waddeneilanden een aantal sessies gehouden over de thema’s Gebiedsteams, Begeleid/Beschermd wonen en Jeugdhulp. Naar aanleiding van deze sessies is de notitie ‘Advies acties Toekomstbestendige Waddeneilanden Zorg en Sociaal Domein 2019’ opgesteld. Met daarin onder andere advies over de aanpak Beschermd Wonen en het verder oppakken over de toekomstbestendige aanpak van het gebiedsgericht werken en de jeugdhulp.

De Waddeneilanden willen de adviezen over de toekomstbestendige aanpak rondom gebiedsgericht werken en de jeugdhulp tijdens een werksessie verder concretiseren. Wij begeleiden de werksessie en stellen daarna een plan van aanpak op.

Opdrachtgever:
Provincie Fryslân

Einddatum:
augustus, 2020

Projectleider:
Maartje Hanning Sanja Bouman

Adviseur(s):
Marco Wolves Nico Dam Sylvia Schutte

Tag(s):
Advies, coaching, projectleiding, veranderingsmanagement
AWBZ of Wlz-brede zorg
Verpleging en verzorging (V&V)
Zorgorganisatie