Onderzoek neveneffecten sluiting justitiële jeugdinrichting


In opdracht van het ministerie van VWS onderzoeken wij de neveneffecten van de sluiting van een justitiële jeugdinrichting betrokken gemeenten. Het betreft hier de plaatsing van jongeren op een strafrechtelijke titel.

Het onderzoek moet zicht geven op de neveneffecten van de sluiting voor jongeren, ouders, hulpverleners en gemeenten, waarbij men vooral wil weten welke mogelijke extra kosten deze ontwikkeling met zich meebrengt voor de gemeenten.

Opdrachtgever:
Ministerie van VWS, Directie Jeugd

Einddatum:
april, 2021

Projectleider:
Albertus Laan

Adviseur(s):
Nico Dam Roelieke Hilhorst

Tag(s):
Jeugdzorg
Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening