Onderzoek naar lumpsumbudgetten ten behoeve van gebiedsondersteunende netwerken


Een gemeente gaat de Wmo in de vorm van vier populatiebudgetten bekostigen. Wij verkenden een onderbouwing voor het bepalen van de budgetten die daarbij aan de orde zijn. Een eerste stap op weg naar populatiebekostiging.

In opdracht van een gemeente onderzocht bureau HHM een reëel lumpsumbudget voor de beoogde gebiedsgerichte aanpak. Het is de bedoeling dat vanaf 2019 het Wmo maatwerk niet meer per product wordt afgerekend, maar resultaatgericht en met een totaal budget (lumpsum) voor alle inwoners van het betreffende gebied. Dit lumpsumbudget diende te worden onderzocht, rekening houdend met de reikwijdte van de Algemene Maatregel van Bestuur van 10 februari 2017 die de gemeenten dwingt om ‘reële tarieven’ te hanteren voor de ondersteuning.

Opdrachtgever:

Einddatum:
november, 2018

Projectleider:
Nico Dam

Adviseur(s):
Mike Koers Peter Bakker Sylvia Schutte

Tag(s):
Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening
Specials
Wmo-brede zorg (welzijn)