Onderzoek naar F-ACT voor mensen met EPA


FACT-teams behandelen en begeleiden mensen die een ernstige psychiatrische aandoening hebben in combinatie met problemen op andere levensterreinen (wonen, werken, sociale contacten, financiën etc.). Deze behandeling en begeleiding vindt plaats in de eigen omgeving van de cliënt.

De staatssecretaris van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben afgesproken dat gemeenten en verzekeraars de feiten rondom F-ACT-teams in beeld brengen om gezamenlijk te komen tot acties om de inzet van F-ACT waar nodig verder te versterken. De wens voor dit onderzoek komt voort uit de beleving onder gemeenten, aanbieders en zorgverzekeraars dat de mogelijkheid van F-ACT onvoldoende worden benut.

In opdracht van het ministerie van VWS doen wij onderzoek om een landelijk beeld te krijgen van de wijze waarop F-ACT (en vergelijkbare vormen van geïntegreerde behandeling en begeleiding) lokaal wordt vormgegeven. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen gemeenten en zorgverzekeraars tot acties komen om de inzet van (geïntegreerde) ambulante behandeling en begeleiding van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) waar nodig te versterken.

Opdrachtgever:
Ministerie van VWS

Einddatum:
februari, 2020

Projectleider:
Patrick Jansen

Adviseur(s):
Eline Lubbes Ellen Geuzebroek Mieke Looman Nelleke Dijk

Tag(s):
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening
Stelsel