Onderzoek naar de meerwaarde van geclusterde wooninitiatieven


In opdracht van ActiZ hebben we woonzorginitiatieven voor kwetsbare ouderen met een zorgbehoefte onderzocht: Wat is de meerwaarde van deze initiatieven? En welke knelpunten ervaren zorgaanbieders bij de ontwikkeling van deze initiatieven?

Daarnaast verzamelden we informatie die we beschikbaar hebben gesteld via een toolbox en factsheets waarmee de leden van ActiZ aan de slag kunnen om deze initiatieven te ontwikkelen.

Op deze manier wilden we zicht geven op de werkbare principes. Wat is nodig om succesvolle geclusterde woonzorginitiatieven te realiseren?

Opdrachtgever:
Actiz

Einddatum:
november, 2019

Projectleider:
Lennart Homan

Adviseur(s):
Nelleke Dijk Patrick Jansen

Tag(s):
Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening
Stelsel
Verpleging en verzorging (V&V)

Bijlagen:
Meerwaarde van woonvoorzieningen met zorg voor ouderen