Onderzoek gemeentelijke tarieven Beschermd Wonen


Het Ministerie van VWS wil graag op korte termijn inzage in de tarieven die gemeenten hanteren voor Beschermd Wonen. Deze informatie is nodig voor besluitvorming over eventuele openstelling van de Wlz voor GGZ-cliƫnten die langdurig zorg nodig hebben. Wij hebben de opdracht gekregen deze tarieven in beeld te brengen.

Opdrachtgever:
Ministerie van VWS

Einddatum:
april, 2018

Projectleider:
Mike Koers

Adviseur(s):
Nico Dam Sylvia Schutte

Bijlagen:
Rapportage gemeentelijke tarieven Beschermd Wonen