Onderzoek functiegerichte bekostiging jeugdbescherming en jeugdreclassering

Toewerken naar functiegerichte bekostiging met bijpassende tarieven


Vier samenwerkende jeugdhulpregio’s zijn gestopt met de bekostiging van de jeugdbescherming en jeugdreclassering door middel van trajectprijzen per maatregel/product.

In plaats daarvan heeft men toegewerkt naar een inspanningsgerichte bekostigingsstructuur waarbij gefactureerd wordt op het aantal geschreven uren per functieniveau.

We hebben de regio’s geholpen bij het bepalen van de uurtarieven per functieniveau en geadviseerd hoe de Gecertificeerde Instellingen kunnen toewerken naar deze vorm van bekostigen.

Om een te grote toename van de administratieve lasten te vermijden hebben we een integraal mix-uurtarief voorgesteld.

Gevolg van deze andere wijze van financieren (functionele bekostiging) is dat er tijd moet worden geregistreerd door de uitvoerende jeugdbeschermer. Wij hebben de regio’s daarbij geholpen.

Opdrachtgever:
Vier samenwerkende jeugdhulpregio's

Einddatum (verwacht):
juli, 2020

Projectleider:
Mieke Looman

Adviseur(s):
Peter Bakker

Tag(s):
Advies, coaching, projectleiding, veranderingsmanagement
Jeugdzorg
Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening
Stelsel
Transformatie