Onderzoek arbeidsmarkt zorg en welzijn


Arbeidsmarktontwikkelingen beïnvloeden de match tussen de vraag en het aanbod van arbeid in de sector Zorg en Welzijn. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van krimp van organisaties, de kwalitatieve mismatch, werkdruk, agressie, en de mogelijkheden die technologie en domotica bieden voor problemen met werkdruk, agressie en de inzet van personeel.

Onze rol is om voor tien branches in zorg en welzijn een veldarena te organiseren. Daarin gaan we voor deze onderwerpen met werkgevers en werknemers op zoek naar oorzaken, relevante factoren en oplossingsrichtingen.

Opdrachtgever:
AZW

Einddatum:
oktober, 2019

Projectleider:
Patrick Jansen

Adviseur(s):
Angela Welling Chantal IJland Evelien Rijken Ineke Pet Stacey Hulst

Tag(s):
AWBZ of Wlz-brede zorg
Jeugdzorg
Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening
Stelsel
Zorgorganisatie
Zvw-brede zorg