Inzicht in overheadkosten ambulante Jeugdhulp en JGGZ


In opdracht van een Noord-Hollandse regio deed bureau HHM onderzoek naar de overheadkosten in de ambulante jeugdhulp en jeugd GGZ. Doelstelling hiervan was inzicht te verkrijgen in de opbouw van de kosten van de overhead van de verschillende aanbieders en de eventuele verschillen tussen verschillende varianten van aanbieders.

Opdrachtgever:
Regio in Noord-Holland

Einddatum:
november, 2018

Projectleider:
Mike Koers

Adviseur(s):
Nico Dam Peter Bakker

Tag(s):
Jeugdzorg
Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening