Herijking Wmo-tarieven gemeente in Noorden van het land


Een gemeente in het Noorden van het land wil de Wmo-dienstverlening hercontracteren en daarbij de opbouw van de (reële) tarieven nader uitwerken en onderbouwen. Voor deze gemeente richten wij een proces in dat begint met de keuzes van de gemeente, op basis van concrete uitkomsten en ervaring elders, dus niet op basis van eigen kostprijsonderzoek.

Het is namelijk onze ervaring dat kostprijsonderzoek vooral inzicht geeft in de vaak flinke verschillen tussen aanbieders op de verschillende kostprijselementen. Bovendien wordt met dergelijk onderzoek de indruk gewekt dat het begrip ‘reëel’ mede op basis van die feitelijke praktijk wordt gedefinieerd. Terwijl ook na het onderzoek de gemeente zelf dient te bepalen welke parameterwaarde op elk kostprijs¬element zij reëel vindt.

Kern van onze aanpak De gemeente start de dialoog met de aanbieders op basis van een ingevuld kostprijsmodel voor de verschillende Wmo-producten. De gemeente kiest met onze hulp de parameterwaarden op basis van de weging van uitkomsten van onderzoek elders (rapportages, benchmarks). Vervolgens bespreken we deze parameterwaarden in dialoog met de aanbieders. Daarbij vragen we de aanbieders onderbouwd aan te geven met welke parameterwaarde zij het niet eens zijn, welke waarde zij beter vinden en waarom.

Daarna is het aan de gemeente om te bepalen op basis van welke overwegingen zij de keuzes definitief maken. Deze definitieve keuzes rekenen we door tot tarieven.

Opdrachtgever:
Gemeente in het Noorden van het land

Einddatum:
juni, 2020

Projectleider:
Nico Dam

Adviseur(s):
Annika van de Belt

Tag(s):
Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening
Transformatie
Wmo-brede zorg (welzijn)