Evaluatie maatregelen complexe zorg


Vanuit het programma Volwaardig leven zijn verschillende maatregelen in gang gezet om de complexe gehandicaptenzorg te verbeteren. Twee maatregelen richten zich op de directe zorgverlening: het creëren van maatwerkplekken en het opzetten van crisis- en ondersteuningsteams (COT’s). In opdracht van het ministerie van VWS brengen wij voor deze twee maatregelen in een periode van twee jaar op drie momenten informatie en verhalen in beeld over de stappen die zijn gezet en de bereikte resultaten. Het doel is om hiervan te leren (met name voor het proces en systeem rond de cliënten) en om de Tweede Kamer en andere partijen te laten zien hoe een impuls is gegeven aan de beweging in de complexe zorg.

Aan de hand van dossieronderzoek, groepsinterviews en individuele interviews geven we antwoord op twee vragen:

  1. Op niveau van individuele cliënt: Wat vertellen ervaringsverhalen van een cliënt en zijn/haar omgeving over de resultaten die zijn behaald in het verbeteren van de zorg voor mensen met een beperking en een zeer complexe zorgvraag?
  2. Op beleidsmatig niveau: In hoeverre is de beweging in de complexe zorg versterkt en verder gebracht met het mogelijk maken van de maatwerkplekken en de COT’s?

Opdrachtgever:
Ministerie van VWS, Directie Langdurige Zorg

Einddatum (verwacht):
oktober, 2022

Projectleider:
Patrick Jansen

Adviseur(s):
Annika van de Belt Louise Pansier-Mast Marco Wolves

Tag(s):
Gehandicaptenzorg (GZ)
Ketenzorg
Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening