Evaluatie aanpak eenzaamheid

Ex durante evaluatie van de programma-aanpak ‘Eén tegen Eenzaamheid’


Het ministerie van VWS wil gedurende de looptijd van het programma ‘Eén tegen Eenzaamheid’ volgen wat het effect is van de aanpak. Het programma ‘Eén tegen Eenzaamheid’ bestaat uit een nationale coalitie (NCtE), lokale coalities (LCtE), het Centrum Eén tegen Eenzaamheid (CEtE), een wetenschappelijke adviescommissie (WAC) en landelijke communicatie. De vraag is hoe de betrokken partijen de aanpak via landelijke en lokale coalities ervaren en hoe zij de ondersteuningsstructuur waarderen. Het gaat niet om het effect van het programma (verminderen van eenzaamheid), maar om de werking van de aanpak: geeft dit partijen voldoende handvatten voor het verminderen van eenzaamheid en leidt dit tot een duurzame aanpak? Het onderzoek bestaat uit drie meetmomenten tijdens de uitvoering van het programma, zodat tussentijds kan worden bijgestuurd en verbeterd. We gaan vooral (groeps)gesprekken voeren met betrokken partijen uit de nationale en lokale coalities en uit de overkoepelende ondersteuningsstructuur. In een leertafel brengen we de perspectieven bij elkaar en denken we na over hoe de aanpak kan worden verbeterd. In de eindrapportage geven we adviezen voor de nationale en lokale coalities en voor de positionering van de overkoepelende ondersteuningsstructuur.

Opdrachtgever:
VWS, directie maatschappelijke ondersteuning

Einddatum (verwacht):
november, 2021

Projectleider:
Albertus Laan

Adviseur(s):
Louise Pansier-Mast Marco Wolves Stacey Hulst

Tag(s):
Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening
Transformatie
Wmo-brede zorg (welzijn)

Bijlagen:
Eerste fase ex Durante evaluatie programma Eén tegen Eenzaamheid
Rapportage eerste fase ex durante evaluatie programma Eén tegen Eenzaamheid