Eindmeting doelstellingen Nationaal Programma Palliatieve Zorg


In 2014 is het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) gestart, met 14 doelstellingen als leidraad voor beleid en activiteiten. Dit nationale programma wordt gevormd door het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’, de activiteiten van de regionale samenwerkingsverbanden (consortia) en aanvullend nationaal beleid.

In 2016 en 2018 hebben wij in opdracht van het ministerie VWS een nulmeting en een (kwalitatieve) vervolgmeting op de doelstellingen gedaan. Nu het NPPZ en het programma Palliantie ten einde lopen, heeft ZonMw behoefte aan een eindmeting op de doelstellingen. Deze eindmeting maakt onderdeel uit van een bredere evaluatie door ZonMw en dient als input voor een vervolgprogramma dat ZonMw gaat opzetten.

We hebben bij een breed scala aan partijen informatie verzameld om zoveel mogelijk kwantitatieve gegevens over de 14 doelstellingen op te halen.

Opdrachtgever:
ZonMW

Einddatum:
maart, 2020

Projectleider:
Louise Pansier-Mast

Adviseur(s):
Annika van de Belt

Tag(s):
Ketenzorg
Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening
Overige sectoren