Doorontwikkeling bekostigingsmodel beschermd wonen centrumgemeente


Een centrumgemeente en de zorgaanbieders willen het aanbod van beschermd wonen beter laten aansluiten op de vraag van cliënten, zodat zij zo passend mogelijk wonen en ondersteund worden.

Daarom ontwikkelden we eerder een modulair pakket voor beschermd wonen met de onderdelen ‘wonen’, ‘persoonlijke/individuele begeleiding’ en ‘daginvulling en dagstructuur’.

Hier gaan we samen met de lokale partijen een bekostigingsmodel van maken. In een aantal werksessies werken we de modules inhoudelijk verder uit en bepalen we de kostprijzen die bij de verschillende modules horen.

Opdrachtgever:
Centrumgemeente

Einddatum:
juli, 2019

Projectleider:
Lennart Homan

Adviseur(s):
Evelien Rijken

Tag(s):
Advies, coaching, projectleiding, veranderingsmanagement
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
Transformatie
Wmo-brede zorg (welzijn)