Beleggen en borgen taken Veilig Thuis


Samenwerkende gemeenten en de GGD in een regio sloten in 2017 een dienstverleningsovereenkomst voor de uitvoering van de taken van de Veilig Thuis-organisatie in de regio. Uit de evaluatie van deze overeenkomst kwam naar voren dat de afspraken in de overeenkomst op onderdelen onvoldoende helder zijn en houvast bieden in de samenwerking tussen de gemeenten, de GGD en de Veilig Thuisorganisatie, regionaal en lokaal.

De gemeenten willen bovendien beter kunnen sturen op de dienstverlening van de Veilig Thuisorganisatie, zowel inhoudelijk als financieel. Ook hebben ze behoefte aan meer en betere informatie over prestaties van de Veilig Thuis-organisatie. Een vervolgonderzoek moet duidelijkheid bieden over het beleggen en borgen van de taken van Veilig Thuis in de toekomst. Wij voeren deze evaluatie uit.

Opdrachtgever:
Samenwerkende gemeenten

Einddatum:
mei, 2020

Projectleider:
Albertus Laan

Adviseur(s):
Mieke Looman Nelleke Dijk Peter Bakker

Tag(s):
Jeugdzorg
Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening
Transformatie