AVE: Escalatieroute gemeente Leeuwarden


Een gezin met problemen krijgt soms hulp van (meerdere) professionals. Goede samenwerking is daarbij cruciaal. Wie heeft de regie als problemen groter worden en wanneer is opschalen (of juist afschalen) nodig?

AVE geeft het antwoord. AVE staat voor Integrale Aanpak ter Voorkoming van Escalatie bij huishoudens met oplopende problematiek. Het doel is het voorkómen van een dreigend escalerende situatie en het beperken en beëindigen van een escalerende situatie.

AVE is als programmatische aanpak in Leeuwarden ontwikkeld, maar bedoeld als kapstok om landelijk duidelijkheid te creëren én om op lokaal niveau het gesprek te faciliteren. Dit gesprek vindt plaats op vier niveaus, namelijk casusniveau, procesniveau, managementniveau en bestuurlijk niveau.

De AVE-aanpak sluit aan bij de 3D-aanpak van gemeenten én bij de ketens van justitie en politie. De AVE-aanpak bestaat uit een boekje, leerwerkplaats en leerlijn.

Opdrachtgever:
Gemeente Leeuwarden en programma 'Versterken sociale teams' van de VNG

Einddatum:
Lopend project

Projectleider:
Sanja Bouman

Adviseur(s):
Lambert Drouven

Tag(s):
Innovatie, ontwikkeling
Jeugdzorg
Wmo-brede zorg (welzijn)

Bijlagen:
Flyer AVE
Aanpak Voorkoming Escalatie