Actualisatie ontwikkeling kwetsbare doelgroepen Haarlem en Zandvoort


In 2019 hebben wij in opdracht van de gemeente Haarlem een prognose gemaakt van de ontwikkeling van het aantal Wmo-meldingen voor de gemeenten Haarlem en Zandvoort. Onderdeel van deze prognose betrof het in kaart brengen van de procentuele groei van het aantal kwetsbare inwoners dat gebruikmaakt van Wmo-voorzieningen. Op verzoek van de gemeente hebben we de ontwikkeling van het aantal kwetsbare inwoners geactualiseerd, waarbij we de uitkomsten presenteerden:

  • Per Wmo-voorziening
  • Uitgedrukt in groeipercentage
  • Voor de jaartallen 2020 (basisjaar), 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025
  • Uitgesplitst naar gemeente (Haarlem en Zandvoort)

Daarnaast heeft de gemeente ons gevraagd om een vergelijkbare ontwikkeling (prognose) te maken voor de doelgroep Jeugd. De doelgroep Jeugd maakte geen onderdeel uit van ons onderzoek uit 2019.

Opdrachtgever:
Gemeente Haarlem

Einddatum:
december, 2020

Projectleider:
Lennart Homan

Adviseur(s):
Lieset Jenneboer

Tag(s):
Jeugdzorg
Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening
Transformatie
Wmo-brede zorg (welzijn)