Visie op zorg en ondersteuning

AVE-aanpak rondom Romakinderen
23 februari 2016

In het kader van het landelijk programma ‘Aanpak uitbuiting Romakinderen’ vond de kennisbijeenkomst ‘Werk in Uitvoering’ plaats.