Zorg en ondersteuning met visie

Werkwijzer 'Medisch noodzakelijk verblijf GGZ'

10 oktober 2017

In een rapport van 28 februari 2017 geeft het Zorginstituut Nederland helderheid over wanneer sprake is van medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het Zorginstituut signaleert daarbij dat in de huidige praktijk cliënten vaak langer dan nodig klinisch zijn opgenomen. Het behandeldoel is bijvoorbeeld bereikt, maar cliënten kunnen niet worden ontslagen omdat vervolgvoorzieningen ontbreken.
 
In opdracht van GGZ Nederland, MIND, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) ontwikkelt bureau HHM een ‘Werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf’. Hierin wordt beschreven welke inspanningen van zorgaanbieders, maar ook van gemeenten en zorgverzekeraars mogen worden verwacht om (langere) niet medisch noodzakelijk opname te voorkomen en hoe wordt vastgesteld of aan die voorwaarden is voldaan.
 
Meer weten?
Neem dan contact op met Patrick Jansen of Sylvia Schutte

Werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf ggz
vorig nieuwsbericht volgend nieuwsbericht