Zorg en ondersteuning met visie

Bewuste triage; houden we ons wel met de meest belangrijke zaken bezig? Blog van Nienke van Vliet

12 januari 2015

Tijdens mijn studie heb ik in 2000 onderzoek gedaan voor het Medisch Spectrum Twente. Ik moest zorgen voor een overzicht van alle patiënten die in het kader van de vuurwerkramp zijn geholpen in het ziekenhuis. In de gesprekken met artsen en verpleegkundigen werd mij wel duidelijk dat de patiëntenstroom - die letterlijk vanuit de stad Enschede naar het ziekenhuis trok - overweldigend was. Wat ik mij vooral uit die gesprekken herinner, is dat je bij zoveel patiënten een goede triage moet hanteren om de meest ernstige gevallen er direct uit te halen. En dat zijn meestal niet de patiënten die het hardst schreeuwen, maar degenen die stil in een hoekje zitten.

Nu wil ik de hervorming van de Langdurige Zorg niet vergelijken met de vuurwerkramp, maar ik krijg bij sommige aanbieders wel het gevoel dat zij een verkeerde triage uitvoeren. De decentralisatie die het hardste schreeuwt en het meest in de media verschijnt, krijgt het meeste aandacht: de decentralisatie naar de Wmo. Terwijl voor veel zorgaanbieders de decentralisatie van persoonlijke verzorging en verpleging naar de Zvw van een veel grotere invloed is. Landelijk gezien gaat er 18% van het AWBZ-budget naar de Wmo en 17% naar de Zvw. Je zou daarom toch denken dat beide decentralisaties evenveel aandacht krijgen van de zorgaanbieders.

Ook in de Zvw gaat op het gebied van langdurige zorg veel veranderen: denk aan de nieuwe aanspraak wijkverpleging en de subsidieregeling voor extramurale behandeling. Vragen voor een zorgaanbieder zijn bijvoorbeeld: hoe kom ik aan HBO-wijkverpleegkundigen? En hoe houd ik ze vast? Dit zijn de verpleegkundigen die veel bevoegdheden hebben en krijgen in de Zvw, zoals het stellen van indicaties voor verpleging en verzorging. Maar ook: Hoe zet ik de expertise van mijn behandelaars in de wijk in? Langer thuis blijven wonen vraagt meer samenwerking tussen huisartsen en behandelaren en paramedici van zorgaanbieders.

Vergeet daarom niet in de waan van de dag en het geschreeuw om aandacht, een bewuste triage uit te voeren: Houd ik me daadwerkelijk met de meest belangrijke én urgente zaken bezig? Wie weet kan uw behandelaar (diegene die straks uit de Zvw wordt bekostigd) u daarbij helpen: triage is onderdeel van haar vak.

Nienke van Vliet


vorig nieuwsbericht volgend nieuwsbericht