Zoekresultaten (346)

Arbeidsmatige dagbesteding

Een gemeente in het zuiden van het land wil meer inzicht in de mogelijkheden van een “efficiëntere en effectievere inzet van arbeidsmatige...

  Evaluatie aanpak eenzaamheid
lopend project
Het ministerie van VWS wil gedurende de looptijd van het programma ‘Eén tegen Eenzaamheid’ volgen wat het effect is van de aanpak. Het programma...

Evaluatie pilots wonen
lopend project
In opdracht van een gemeente evalueren we twee pilots op het gebied van wonen. Met deze twee pilots wordt het maatschappelijk effect beoogd dat...