Zoekresultaten (189)

Coördinator jeugdbeleid gemeente
lopend project
In verband met het vertrek van de huidige coördinator jeugd ondersteunen wij een gemeente in Overijssel bij: het voorbereiden en...

Procesbegeleider jongerenwerk
lopend project
We gaan als onafhankelijk procesbegeleiders de samenwerking bij het jongerenwerk versterken. Het herstel van vertrouwen is daarbij een...

Projectleider crisisroute regio
december 2019
Eén van de onderdelen van de regioagenda van elf samenwerkende gemeenten was het verhelderen van de crisisroute. Hiervoor is een ‘werkgroep...

In beeld brengen jeugdbeleid gemeente
lopend project
Voor een gemeente in Overijssel brengen we de situatie rondom het jeugdbeleid in de gemeente in beeld. Er is behoefte aan dit overzicht om op...