Zoekresultaten (189)

Check tarieven sociaal domein
lopend project
In 2017 hebben we de opbouw van de tarieven in een regio van reflectie en een advies voorzien. De toen opgestelde contracten worden nu verlengd....

Onderzoek sociaal domein
lopend project
Zoals veel gemeenten heeft de gemeente waarvoor wij dit onderzoek doen te maken met groeiende tekorten in het sociaal domein. Het College wil...

Notitie bekostigingsvormen jeugdhulp
juli 2020
Voor een regio in Gelderland stelden wij een notitie Bekostigingsvormen Jeugdhulp op. Daarvoor vergeleken we de mogelijke bekostigingsvormen: ...

Workshop AVE
juni 2020
Twee samenwerkende gemeenten in Zuid-Holland wilden meer informatie over het AVE-model, om zo te kunnen bepalen op welke manier dit model kan...

Beleggen en borgen taken Veilig Thuis
lopend project
Samenwerkende gemeenten en de GGD in een regio sloten in 2017 een dienstverleningsovereenkomst voor de uitvoering van de taken van de Veilig...