Zoekresultaten (189)

Kostprijsonderzoek Jeugdhulp
lopend project
Wij ondersteunen een regio in het midden van het land bij het bepalen van reƫle tarieven voor de jeugdzorg die ze vanaf 2022 gaan aanbesteden....

Verdiepend onderzoek sociaal domein
lopend project
Op verzoek van een gemeente in Gelderland voeren wij - als vervolg op de quickscan die wij eerder hebben uitgevoerd - een verdiepend onderzoek...

Verbetertraject management JGZ GGD
lopend project
Ondanks meer ervaren regelruimte door de professionals van een GGD-organisatie, wordt nog veel door het management bepaald (management zit op de...

Opstellen woonzorgvisie gemeente Hulst
lopend project
De overheid stimuleert gemeenten om te komen tot een beeld van de omvang en de aanpak van de woonzorgopgaven in hun gemeente. Aanleiding is de...

Onderzoek beleid jeugdhulp gemeente
lopend project
Voor een rekenkamercommissie onderzoek we het jeugdhulpbeleid. Daarbij kijken we vooral naar de concreetheid en volledigheid van het beleid: -...

Training Casus- en procesregie AVE
lopend project
Het uitvoeren van de rol van casus- en procesregisseur vraagt om specifieke vaardigheden. Bureau HHM ontwikkelde een training die...