Zoekresultaten (185)

Presentatie jeugdzorg politieke markt

Op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor bijna alle vormen van jeugdzorg. Deze taken zijn nu sterk verkokerd georganiseerd. De...

Kostprijsonderzoek Jeugdhulp
lopend project
Wij ondersteunen een regio in het midden van het land bij het bepalen van reële tarieven voor de jeugdzorg die ze vanaf 2022 gaan aanbesteden....

Verdiepend onderzoek sociaal domein
lopend project
Op verzoek van een gemeente in Gelderland voeren wij - als vervolg op de quickscan die wij eerder hebben uitgevoerd - een verdiepend onderzoek...