Visie op zorg en ondersteuning

eHealth: De (on)zin van een Businesscase
15 juni 2020

Inzet van eHealth toepassingen nemen sinds Covid-19 een enorme vlucht. Wat lange tijd traag en moeizaam ging, kan nu ineens snel en soepel. Of lijkt dat maar zo? In veel organisaties of samenwerkingsverbanden wordt druk geschreven aan een implementatieplan, inclusief een business case. Maar welke waarde heeft een businesscase nu echt?

Leidraad perspectief op persoonsgerichte zorg
25 mei 2020

Op basis van bestaande (wetenschappelijke) publicaties over richtlijnen, zorgprogramma’s, competentieprofielen, zorgprofielen en factsheets ontwikkelen we in nauwe afstemming met diverse experts uit de praktijk de Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg.

Aanpak woonplekken met begeleiding voor dak- en thuislozen
13 mei 2020

Sinds 2009 is het aantal dak- en thuislozen verdubbeld. Naar aanleiding van deze toename stelt het kabinet € 200 miljoen beschikbaar voor de aanpak van dak- en thuisloosheid in 2020 en 2021. Deze aanpak richt zich met name op het beschikbaar stellen van extra woonplekken met begeleiding om zo mensen die dak- en thuisloos zijn zo snel mogelijk aan een eigen woonplek te helpen. Maar hoe kan je dit als gemeente het beste aanpakken?

Aan de slag met beeldbellen in de zorg
7 mei 2020

De interesse in de SET Covid-19 subsidieregeling was overweldigend. En de urgentie voor digitale zorg op afstand (veelal beeldbellen) voor thuiswonende cliënten nooit eerder zo groot. De reden is schrijnend, absoluut. Maar de beweging naar meer inzet van technologie is hoognodig. Het zal onze samenleving goed doen.

Onderzoek naar de meerwaarde van onderbelichte beroepsgroepen in de zorg
6 mei 2020

Een aantal beroepsgroepen ziet een groeiende behoefte aan hun deskundigheid. Terwijl de financiering voor de zorg en ondersteuning die zij verlenen onder druk staat. Ook de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) en de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS) liepen tegen dit knelpunt aan.