Team

drs. Sylvia Schutte bestuurskundige

Voor resultaten met draagvlak

Sylvia is grondig, proactief, vriendelijk en heeft gevoel voor humor. Zij is een ervaren en resultaatgerichte projectleider die oog heeft voor processen en draagvlak weet te creëren. Verder heeft zij een vlotte pen en is ze conceptueel sterk. De afgelopen jaren stonden indicatiestelling en toegang en de herinrichting van de langdurige zorg en het sociaal domein centraal in haar werk. In het verleden was zij betrokken bij diverse implementatietrajecten in het kader van de modernisering van de AWBZ. Met het oog op de Wmo 2015 ondersteunt zij gemeenten bij de ontwikkeling en implementatie van nieuw beleid.

Expertisegebieden: indicatiestelling, toegang, langdurige zorg (Wlz), sociaal domein, decentralisatie AWBZ-Wmo.


Recente projecten