Team

Stacey Hulst Msc gezondheidswetenschapper

Elk antwoord roept weer nieuwe vragen op.

Bij bureau HHM zet Stacey zich in voor betere zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen. Daarbij probeert zij altijd de vraag te stellen: “Doen we wel de goede dingen?”

“Het is in de praktijk soms lastig te definiëren wat er voor iemand toe doet en - ondanks alle goedbedoelde inzet - komt het resultaat niet altijd overeen met datgene waar we met elkaar aan willen werken. De waan van de dag overheerst vaak; we vullen onze tijd met van alles dat ‘moet’, zonder echt stil te staan bij het nut ervan. Hierin schuilt het risico dat we niet ver genoeg vooruit kijken en daardoor onvoldoende voorsorteren op de toekomst.”

Daarom reflecteert Stacey graag en regelmatig om “samen voor ogen te houden wat ons bezighoudt, voor wie we het doen en welke impact ons handelen heeft”. Wat er voor haar toe doet: “Samen, oprecht en met plezier”.

Stacey is een sociale en invoelende adviseur met gevoel voor het groepsproces. In haar werk neemt zij een enorme dosis nieuwsgierigheid en een groot vermogen tot verbinding met bovenliggende vraagstukken mee.


Recente projecten

Werksessies sociale teams
lopend project
Voor een gemeente houden we telefonische interviews met consulenten, twee online sessies met de consulenten jeugd en organiseren we een...

Programmamanagement zorglandschap
lopend project
In een regio in het midden van het land zijn we actief als programmamanager en programmasecretaris voor het goed en veilig realiseren van de...

‘Seniorproof’ Goeree-Overflakkee
lopend project
De betrokkenheid bij de medebewoners op het eiland Goeree-Overflakkee is groot. Iedereen is betrokken en vaak ook bereid een ander te helpen....