Team

drs. Sophie ten Hove gezondheids-wetenschapper

Als je hetzelfde blijft doen, zal er ook niets veranderen

Sophie is een nieuwsgierige en enthousiaste verpleegkundige en gezondheidswetenschapper. De praktijkervaring die ze als verpleegkundige heeft opgedaan zet ze bij bureau HHM in om vraagstukken te verhelderen en om processen zo in te richten dat de uitvoeringspraktijk wordt verbeterd.

Zoals de samenwerking tussen meerdere professionals als de problemen in een huishouden groter worden. Wie heeft de regie en wanneer schaal je op? Sophie ondersteunt op dit moment meerdere gemeenten met de implementatie van de Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE), zodat er helderheid wordt gecreëerd over regie en verantwoordelijkheden.

Belangrijk voor haar is dat de doelgroep niet uit het oog wordt verloren. Sophie is resultaatgericht, denkt twee stappen vooruit en beschikt over een goede portie doorzettingsvermogen.

Expertisegebieden: GGz, Jeugdzorg, wijkgericht werken, decentralisatie AWBZ-Wmo.


Recente projecten

Vervolginzet op het gebied van jeugd
lopend project
Onze bijdrage op het gebied van jeugd wordt vervolgd. Deze bijdrage bestaat voornamelijk uit: • het uitwerken van beleidsstukken; • het...

Ondersteuning op het gebied van jeugd
lopend project
Het bieden van ondersteuning op het gebied van jeugd. De bijdrage bestaat voornamelijk uit de volgende onderdelen: • het uitwerken van...