Team

Roelieke Hilhorst sociaal pedagogisch hulpverlener, zorg & veiligheid

We leren niet van ervaren, maar van reflectie op ervaring

Roelieke is empathisch en enthousiast. Als adviseur zorg en veiligheid wordt zij gedreven door het samenwerken aan kwaliteit en vakmanschap. Met ruim vijfentwintig jaar ervaring binnen de jeugdhulp en het semi-gedwongen kader, is zij gericht op verbinding tussen de verschillende domeinen. Zij heeft vanaf de start in 2015 ruime ervaring in het 24/7 uitvoeren en organiseren van de diensten van Veilig Thuis (VT) en is betrokken geweest bij het ontwikkelen en implementeren van een afstemmingsmodel politie, OM, VT en reclassering (3RO) op verschillende niveaus. Roelieke signaleert snel en is in staat zich los te maken van bestaande denkkaders. Hierdoor kan zij aansluiten bij alle organisatie-¬lagen. Als adviseur werkt zij graag vanuit een coachende houding aan innovatie. Haar (zelf)reflectieve en beschouwende vaardigheden zijn hierbij van waarde. Vanuit haar visie is Roelieke gericht op het tot stand brengen van verbinding tussen de organisatie(s) en haar medewerkers om problemen te analyseren en gewenste verbeteringen te kunnen inzetten.


Recente projecten