Team

Pleun Koopmans bestuurskundige

Pleun is een doelgerichte adviseur die complexe situaties snel doorziet. Daarbij houdt ze altijd voor ogen wat de uiteindelijke bedoeling is van haar adviezen: betere zorg. Om hieraan bij te dragen kijkt ze beschouwend naar de status quo en bedenkt ze ondertussen wat verbeterpunten zijn. Door haar journalistieke achtergrond kan Pleun bevindingen en adviezen aantrekkelijk communiceren naar verschillende doelgroepen. Pleun heeft daarnaast ervaring in de praktijk van het sociale domein. Ze staat hierdoor stevig in haar schoenen en schakelt gemakkelijk tussen strategische, tactische en operationele vraagstukken.


Recente projecten