Team

drs. Peter Bakker bestuurskundige

Innovatie begint met vragen stellen; ik help graag met het vinden van antwoorden

In zijn werk als onderzoeker en adviseur brengt Peter een groot analytisch vermogen samen met een prettige dosis droge humor. Zijn kracht zit in het creatief inzetten van zijn brede kennis van de zorg. Zijn stijl is analytisch en hij heeft een groot doorzettingsvermogen. Zijn focus ligt met name op bekostigingsvraagstukken, kostprijsmodellen en evaluatiestudies. Daarnaast ondersteunt Peter zorgaanbieders bij het aanpassen van de bedrijfsvoering op de veranderingen in de AWBZ en de Wmo. Binnen bureau HHM heeft Peter in het bijzonder aandacht voor de GGz.


Recente projecten

Beleggen en borgen taken Veilig Thuis
lopend project
Samenwerkende gemeenten en de GGD in een regio sloten in 2017 een dienstverleningsovereenkomst voor de uitvoering van de taken van de Veilig...