Team

drs. Peter Bakker bestuurskundige

Innovatie begint met vragen stellen; ik help graag met het vinden van antwoorden

In zijn werk als onderzoeker en adviseur brengt Peter een groot analytisch vermogen samen met een prettige dosis droge humor. Zijn kracht zit in het creatief inzetten van zijn brede kennis van de zorg. Zijn stijl is analytisch en hij heeft een groot doorzettingsvermogen. Zijn focus ligt met name op bekostigingsvraagstukken, kostprijsmodellen en evaluatiestudies. Daarnaast ondersteunt Peter zorgaanbieders bij het aanpassen van de bedrijfsvoering op de veranderingen in de AWBZ en de Wmo. Binnen bureau HHM heeft Peter in het bijzonder aandacht voor de GGz.


Recente projecten

Kostprijsonderzoek Jeugdhulp
lopend project
Wij ondersteunen een regio in het midden van het land bij het bepalen van reële tarieven voor de jeugdzorg die ze vanaf 2022 gaan aanbesteden....