Team

dr. Patrick Jansen gezondheidswetenschapper

Met zorg analyseren en innoveren

Patrick combineert inhoudelijke expertise van de zorg met wetenschappelijke inzichten in pragmatische onderzoeken, adviezen en oplossingen. Hij houdt zich in het bijzonder bezig met (evaluatie) onderzoek, cliëntclassificatie, tijdbesteding en kosten in de verschillende Wlz-sectoren en ontwikkel- en advieswerkzaamheden vanwege de veranderingen in het sociale domein. Patrick heeft in diverse trajecten laten zien tot concrete resultaten te kunnen komen, ook als er een grote diversiteit is in belangen van partijen. Patrick is oplossingsgericht en probeert in een goede sfeer met de betrokken partijen de doelen van de opdracht te behalen. Als partner is Patrick binnen HHM expert op het gebied van de Wlz.

Expertisegebieden: Wlz, gehandicaptenzorg, cure thuis en ouderenzorg.


Recente projecten

Actualisatie zorgprofiel lg7
lopend project
In navolging van de actualisatie van zorgprofielen VG7 en VG8 en naar aanleiding van de werkagenda passende zorg, wil de VGN graag een...

Samenwerking complexe zorg
lopend project
In drie provincies willen partijen (zorgkantoren, aanbieders) met elkaar een Crisis Interventie Team (CIT) voor het opvangen van crisissen van...

Jeugd GGZ in de Wlz
lopend project
Medio juli 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis’ aangenomen. Tegelijk is een...