Team

Mike Koers bedrijfseconoom

Zoek naar het gemeenschappelijk belang, dat is er altijd!

Mike is een inhoudelijk en communicatief sterke verbinder. Hij richt zich op veranderingsprocessen binnen en tussen gemeenten en zorgorganisaties, gerelateerd aan de transformatie in het sociaal domein. Mike is respectvol en flexibel. Zijn stijl is open en hij heeft een goed luisterend oor. Mike heeft jarenlange ervaring binnen gemeenten, als econoom, projectleider en controller. Zijn kracht zit in het creatief inzetten van zowel de kennis van zorg en het inregelen van bedrijfsvoeringsprocessen. Zo adviseerde hij bij inkooptrajecten Wmo en Jeugdhulp bij gemeenten en ontwikkelde hij instrumenten om te kunnen sturen op de uitgaven in o.a. de Jeugdhulp. Mike is sinds eind 2017 werkzaam bij bureau HHM, vooral binnen het sociaal domein, met als aandachtsgebieden bekostigingsvraagstukken en jeugdhulp. Hij heeft diverse onderzoeken uitgevoerd en (informatie)bijeenkomsten begeleid, zowel met vertegenwoordigers van gemeenten als zorgaanbieders.


Recente projecten