Team

Mieke Looman bedrijfskundige Health Care, Public Manager

Feiten sturen, maar vergeet niet het verhaal erachter

Mieke is energiek en daadkrachtig, hakt knopen door om doelen te bereiken, zet lijnen uit en geeft richting. Zij maakt zich snel vraagstukken eigen en analyseert processen in korte tijd. Ze is sterk in conceptueel denken. Positief en optimistisch, ziet altijd mogelijkheden en denkt ‘out of the box’.

Zij is expert op het gebied van jeugdzorg en de GGZ. In 2014 is zij gestart als zelfstandig ondernemer en is van hieruit werkzaam bij bureau HHM. Zij was senior projectleider bij een grote opdracht bij een G32-gemeente voor de inrichting van stuur- en beleidsinformatie op het gebied van jeugd. Ook geeft zij uitvoering een project Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE) aan de inrichting van de zorg- en veiligheidsketen binnen diverse gemeenten. Hiernaast is zij sinds januari 2015 werkzaam binnen de jeugdzorg (Jeugdbescherming Overijssel) als Programmaleider Innovatie.


Recente projecten

Beleggen en borgen taken Veilig Thuis
lopend project
Samenwerkende gemeenten en de GGD in een regio sloten in 2017 een dienstverleningsovereenkomst voor de uitvoering van de taken van de Veilig...