Team

drs. Maartje Hanning gezondheidswetenschapper

Alleen gaat sneller, samen komen we verder!

Na haar afstudeeropdracht voor de master Zorgmanagement bij een grote zorgaanbieder, kwam Maartje bij bureau HHM. Zij maakte indruk met haar kennis van (ontwikkelingen in de) zorg en haar inzicht in consequenties hiervan voor bijvoorbeeld gemeenten of zorgaanbieders. Hoewel bescheiden van aard, geeft zij zonder problemen haar analyse of mening over uiteenlopende kwesties.

Expertisegebieden: decentralisatie AWBZ-Wmo, jeugdzorg.


Recente projecten

Procesbegeleider jongerenwerk
lopend project
We gaan als onafhankelijk procesbegeleiders de samenwerking bij het jongerenwerk versterken. Het herstel van vertrouwen is daarbij een...

Projectleider crisisroute regio
december 2019
Onderdeel van de regioagenda van elf samenwerkende gemeenten is het verhelderen van de crisisroute. Hiervoor is een ‘werkgroep crisis’...