Team

drs. Maartje Hanning gezondheidswetenschapper

Alleen gaat sneller, samen komen we verder!

Na haar afstudeeropdracht voor de master Zorgmanagement bij een grote zorgaanbieder, kwam Maartje bij bureau HHM. Zij maakte indruk met haar kennis van (ontwikkelingen in de) zorg en haar inzicht in consequenties hiervan voor bijvoorbeeld gemeenten of zorgaanbieders. Hoewel bescheiden van aard, geeft zij zonder problemen haar analyse of mening over uiteenlopende kwesties.

Expertisegebieden: decentralisatie AWBZ-Wmo, jeugdzorg.


Recente projecten

Projectleider crisisroute regio
lopend project
Onderdeel van de regioagenda is het verhelderen van de crisisroute. Hiervoor is een ‘werkgroep crisis’ opgericht, waarin zowel aanbieders als de...

Training financiering langdurige zorg
lopend project
In een tweedaagse training schetsen we het landschap van de langdurige zorg en de wijze waarop dit gefinancierd wordt. Dit doen we aan de hand...