Team

drs. Maartje Hanning gezondheidswetenschapper

Alleen gaat sneller, samen komen we verder!

Na haar afstudeeropdracht voor de master Zorgmanagement bij een grote zorgaanbieder, kwam Maartje bij bureau HHM. Zij maakte indruk met haar kennis van (ontwikkelingen in de) zorg en haar inzicht in consequenties hiervan voor bijvoorbeeld gemeenten of zorgaanbieders. Hoewel bescheiden van aard, geeft zij zonder problemen haar analyse of mening over uiteenlopende kwesties.

Expertisegebieden: decentralisatie AWBZ-Wmo, jeugdzorg.


Recente projecten

Jeugd GGZ in de Wlz
lopend project
Medio juli 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis’ aangenomen. Tegelijk is een...

Regiobeeld Noord-Holland
lopend project
Altra, HVO-Querido en de Blijfgroep werken op dit moment samen in de regio Amsterdam rondom de zorg aan gezinnen in de maatschappelijke opvang...