Team

Lotte Coenen Msc. bestuurskundige & HHM-Talent

Een ieder die je ontmoet kan jou iets leren dat jij nog niet weet

Lotte omschrijft zichzelf als gedreven, sociaal en ruimdenkend. Veranderingen in de zorg en het sociaal domein hebben haar grote belangstelling, omdat ze de meest kwetsbare burgers raken. Het vraagt van gemeenten en zorgaanbieders om intensievere samenwerking en anders te kijken naar wat is en wat kan.

Vanuit haar bestuurskundige achtergrond wil ze graag bijdragen aan het oplossen van deze maatschappelijke vraagstukken. Dit wil ze doen door verbinding(en) te leggen tussen verschillende partijen en de verwachtingen, ideeën, wensen en verlangens van organisaties en burgers bij elkaar te brengen met als doel om samen de zorg voor kwetsbare mensen beter maken.

Lotte neemt deel aan het talentenprogramma van bureau HHM. Tijdens haar stage en studie in het buitenland heeft ze geleerd dat iedereen die je ontmoet jou iets kan leren dat jij nog niet weet. In het programma wil ze graag leren van verschillende collega’s, die haar op inhoudelijk gebied veel kunnen bijleren. Bovendien hoopt ze, met haar eigen ideeën, kennis en ervaringen, ook iets aan anderen mee te geven.


Recente projecten

Regiobeeld Haarlemmermeer
lopend project
In opdracht van welzijnsorganisatie MeerWaarde, Stichting MEE en Ons Tweede Thuis stellen wij een regiobeeld op dat antwoord geeft op de...

In beeld brengen jeugdbeleid gemeente
lopend project
Voor een gemeente in Overijssel brengen we de situatie rondom het jeugdbeleid in de gemeente in beeld. Er is behoefte aan dit overzicht om op...