Team

drs. Ineke Pet gezondheidswetenschapper

Door handelen zichtbaar worden en zijn.

Ineke is een bevlogen professional die de mens centraal zet bij veranderingen in zorg en welzijn. Ze heeft ruime ervaring met organisatie - ontwikkeling, visie- en waardenontwikkeling, beleid en implementatie, besturen en leiderschap, organisatie inrichting, human resource, leren en ontwikkelen en coaching in alle vormen. Ze is daarmee een goede gids, gesprekspartner en procesbegeleider bij het ontdekken en doorleven van veranderingen. Tegelijkertijd is zij een motiverende coach. Zowel voor bestuurders als voor teams en professionals.

Expertisegebieden: organisatieontwikkeling, nieuw organiseren, Rijnlands denken, opleiden, trainen en ondernemen, coaching & training van professionals individueel, teams, managers.


Recente projecten

Onderzoek arbeidsmarkt zorg en welzijn
lopend project
Arbeidsmarktontwikkelingen beïnvloeden de match tussen de vraag en het aanbod van arbeid in de sector Zorg en Welzijn. Het doel van dit...