Team

Frank Terpstra projectmanager

Frank is ondernemend en altijd op zoek naar nieuwe ideeën. Zijn creativiteit en enthousiasme werken aanstekelijk. Hiermee is hij in staat een positieve sfeer te creëren en mensen te bewegen. In zijn werk kan hij processen snel doorgronden en ziet waar de kansen liggen om bestaande processen te optimaliseren.

Frank werkt sinds 2008 bij organisaties die te maken hadden met de zorg, zowel de Wmo, Wlz als de Zorgverzekeringswet. Frank kent de huidige zorgwetten en weet ook hoe het huidige stelsel is ontstaan. Hij werkte onder andere voor een grote zorgverzekeraar, was projectleider binnen het sociaal domein en richtte een succesvolle thuiszorgorganisatie op.

De combinatie van deze verschillende rollen maakt dat hij zowel op beleidsmatig- als uitvoeringsniveau ziet welke consequenties bepaalde keuzes hebben. Hierbij verliest hij de cliënt en zorgprofessional niet uit het oog.


Recente projecten

Meting gebruik casemanagement dementie
lopend project
In opdracht van het ministerie van VWS verrichten we een landelijke meting om het gebruik van casemanagement dementie in beeld te brengen. ...

Normenkader Begeleiding
lopend project
Op verzoek van enkele samenwerkende gemeenten in Limburg ontwikkelen wij een normenkader voor de begeleiding onder de Wmo. Hiermee krijgen de...