Team

drs. Evelien Rijken gezondheidswetenschapper

Evelien is nieuwsgierig en enthousiast. In complexe situaties doorziet zij snel hoe de vork in de steel zit. Uit projecten voor allerlei type opdrachtgevers leert zij hun leefwereld kennen en taal spreken. Met die ervaring legt zij verbinding tussen verschillende organisaties en domeinen. Vanuit het gemeenschappelijke belang: betere zorg. Evelien helpt mensen graag nieuwe inzichten te krijgen zonder zelf op de voorgrond te treden. Dat doet zij door informatie helder en gestructureerd weer te geven, te spiegelen en doelgericht te werken.

Expertisegebieden: samenwerking over domeinen heen, bekostigingsvraagstukken, dementie, beschermd wonen.


Recente projecten

Programmamanager zorglandschap
lopend project
Een regio vraagt een Programmamanager voor de realisatie van het Zorglandschap Wmo. De opdracht richt zich enerzijds op het goed en veilig...

Onderzoek arbeidsmarkt zorg en welzijn
lopend project
Arbeidsmarktontwikkelingen beïnvloeden de match tussen de vraag en het aanbod van arbeid in de sector Zorg en Welzijn. Het doel van dit...