Team

drs. Angela Welling bedrijfskundige

Houd je ogen gericht op de sterren en je voeten op de vloer

Angela gaat doelgericht en daadkrachtig te werk en is een sterke organisator. Zij heeft affiniteit met financieringsvraagstukken en heeft veel ervaring met onderzoek en conceptontwikkeling. Bijvoorbeeld op het vlak van zorgzwaartebekostiging, scheiden van wonen en zorg en casemanagement. Ook is zij een ervaren trainer voor mensen uit verschillende lagen van organisaties. Door de combinatie van bedrijfskundige en inhoudelijke kennis is Angela een veelzijdige adviseur en onderzoeker.

Expertisegebieden: zelfredzaamheid, decentralisaties AWBZ-Wmo, zorgzwaartebekostiging en scheiden wonen en zorg.


Recente projecten

Onderzoek arbeidsmarkt zorg en welzijn
lopend project
Arbeidsmarktontwikkelingen beïnvloeden de match tussen de vraag en het aanbod van arbeid in de sector Zorg en Welzijn. Het doel van dit...