Team

dr. ir. Albertus Laan bedrijfskundige

Van complex probleem naar eenvoudige oplossing

Albertus is door zijn sterke analytische vermogen in staat complexe vraagstukken terug te brengen tot de essentie, zonder details uit het oog te verliezen. Hij is expert op het gebied van jeugdzorg en Wmo. Daarbij richt hij zich op vernieuwing van de gemeentelijke regierol bij de ondersteuning van kwetsbare burgers. Hij begeleidt (regio’s van samenwerkende) gemeenten bij visie- en beleidsontwikkeling, het inrichten van de toegang en het contracteren van aanbieders. Hij houdt zich graag bezig met (ontwerp)vraagstukken op het gebied van monitoring, ofwel met de vraag hoe gemeenten kunnen beschikken over adequate beleids- en stuurinformatie. Als partner is Albertus binnen HHM expert op het gebied van jeugd.


Recente projecten

Procesbegeleider jongerenwerk
lopend project
We gaan als onafhankelijk procesbegeleiders de samenwerking bij het jongerenwerk versterken. Het herstel van vertrouwen is daarbij een...

Projectleider crisisroute regio
december 2019
Onderdeel van de regioagenda van elf samenwerkende gemeenten is het verhelderen van de crisisroute. Hiervoor is een ‘werkgroep crisis’...