Team

dr. ir. Albertus Laan bedrijfskundige

Van complex probleem naar eenvoudige oplossing

Albertus is door zijn sterke analytische vermogen in staat complexe vraagstukken terug te brengen tot de essentie, zonder details uit het oog te verliezen. Hij is expert op het gebied van jeugdzorg en Wmo. Daarbij richt hij zich op vernieuwing van de gemeentelijke regierol bij de ondersteuning van kwetsbare burgers. Hij begeleidt (regio’s van samenwerkende) gemeenten bij visie- en beleidsontwikkeling, het inrichten van de toegang en het contracteren van aanbieders. Hij houdt zich graag bezig met (ontwerp)vraagstukken op het gebied van monitoring, ofwel met de vraag hoe gemeenten kunnen beschikken over adequate beleids- en stuurinformatie. Als partner is Albertus binnen HHM expert op het gebied van jeugd.


Recente projecten

Cliëntprofielen Wmo Friese gemeente
lopend project
Een Friese gemeente ontwikkelt een systeem van resultaatsturing en bekostiging voor de maatwerkvoorzieningen Wmo. De gemeente wil de...

Begeleiden Expertmeeting jeugd-ggz
lopend project
In het wetsvoorstel ‘Toegang Wlz voor mensen met een psychische stoornis’ is opgenomen dat jongeren (18-) met een psychische stoornis niet in...